FOEM - FRIENDS OF THE EARTH

Malta

FOEM- Friends of the Earth Malta ( FoEM ) hija organizzazzjoni indipendenti li hija distinta minn kwalunkwe partit politiku. Mhuwiex affiljat direttament ma ‘xi grupp ambjentali ieħor f’Malta, iżda jaħdem ma’ diversi NGOs soċjali u ambjentali dwar kwistjonijiet li huma ta ‘tħassib u interess komuni.

image

Biografija​

FoEM ilha attiva fil-qasam ambjentali f'Malta mill-1985. Oriġinarjament twaqqfet taħt l-isem  Żgħażagħ għall-Ambjent u aktar tard saret magħrufa sew bħala Moviment għall-Ambjent. FoEM twaqqfet bl-intenzjoni li ssaħħaħ diversi gruppi ta’ żgħażagħ u gruppi ambjentali fil-pajjiż li malajr żviluppaw f’kumitat t’attivisti. Fl-1991, il-grupp ingħaqad man-netwerk internazzjonali ta Friends of the Earth. Friends of the Earth International tinkludi gruppi minn 75 pajjiż u 6 kontinenti: l-ikbar grassroots netwerk ambjentali fid-Dinja.

Mill-2008 FoEM ġiet irreġistrata mal-Kummissarju għall-Organizzazzjonijiet Volontarji skont l-Att dwar l-Organizzazzjonijiet Volontarji. Reġistrat Nru. VO/0091

Il-Kampanji tal-FoEM jiffukaw fuq uħud mill-aktar kwistjonijiet ambjentali u soċjali tal-lum, billi jinvolvu lill-pubbliku direttament permezz ta' firxa wiesgħa ta' proġetti u attivitajiet differenti. FoEM toħloq u tieħu sehem f'kampanji vibranti, tqajjem kuxjenza dwar numru ta' kwistjonijiet nazzjonali u internazzjonali pertinenti, u timmobilizza lin-nies biex jipparteċipaw fil-proċessi tat-teħid tad-deċiżjonijiet. FoEM tħabrek biex tipprovdi soluzzjonijiet kreattivi li huma bbażati fuq għarfien u informazzjoni soda, speċjalment permezz tal-promozzjoni ta' alternattivi għal ċerti mġiba ambjentali. B'konformità mal-għeruq tal-attivisti tagħna, FoEM kontinwament  timmobilizza u tinfluwenza l-komunità politika lejn soċjetà aktar ġusta u sostenibbli. FoEM għandha metodi edukattivi varji biex tilħaq liż-żgħażagħ u lill-adulti, u b'mod speċjali tiffoka fuq gruppi emarġinati, sabiex jingħataw is-setgħa li jaħdmu flimkien għal futur iktar sostenibbli. Il-ħidma ta' FoEM ilha tinforma l-politika nazzjonali għal aktar minn 30 sena. Bħalissa, il-fulkru tal-kampanji huwa fuq l-Agrikoltura, l-Ikel u l-Bijodiversità, it-Tibdil fil-Klima, l-Użu tar-Riżorsi u l-Attiviżmu u l-parteċipazzjoni Demokratika. FoEM kienet parti mill-proġett ta' Schools of Sustainability li kien rikonoxxut mill-Global Education Network Europe (GENE) bħala wieħed mill-20 proġett l-iktar rilevanti għall-inklużjoni. L-organizzazzjoni għandha tmien impjegati mħallsa full-time u impjegat part-time u voluntiera impenjati li jgħinu fl-attivitajiet kollha. Il-membri tal-personal imħallsa u mhux imħallsa huma fil-qalba tal-ħidma ta' kuljum tal-organizzazzjoni u tal-implimentazzjoni tal-attività. FoEM għandha madwar 15-il voluntier fit-tul impenjati u voluntiera għal żmien iqsar li jidħlu f'oqsma speċifiċi.

1985
Founded
+ 70
pajjiż
6
kontinenti

Quick Contact

Error: Contact form not found.